Sleep Disorders Clinic – Medical University of Warsaw

Sleep Disorders Clinic - Medical University of Warsaw

Psychiatry Department

Sleep Disorders Clinic

Contact: Marcin  
Wojnar
Position: Professor
Address: Nowowiejska 27, 00-321
City: Warsaw
Country: Poland
Contact Email: Contact laboratory
RESEARCH DOMAIN: Clinical, Basic Human
KEYWORDS: Others, Learning, Memory, Cognition, Sleep and Medical Disorders, Epidemiology of Sleep, Sleep and Body Functions (Cardio-Respiratory, Thermoregulation/Metabolism, Endocrine), Sleep Physiology-Neurophysiology in Human, Biological Rhythms, Behavioural Sleep Disorders

CURRENT ANNOUNCEMENTS:

Laboratory Description:

Polysomnography
Loreta

KEY Publications of the Laboratory:

1. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Niemcewicz S, Drojewski J. Analysis of complexity of EEG during sleep. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:165-169
2. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Zdrojewski J, Niemcewicz S. Interhemispheric differences of sleep EEG complexity. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:955-959
Szelenberger W, Skalski M. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. [Epidemiology of sleep disorders in Poland.] W: Z Nowicki, W Szelenberger (red) Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999, s. 57-64
3. Szelenberger W, Niemcewicz S. Severity of insomnia correlates with cognitive impairment. Acta Neurobiol Exp 2000; 60:373
4. Szelenberger W, Niemcewicz S. Event-related current density in primary insomnia. Acta Neurobiol Exp 2001; 61:299-308
5. Niemcewicz S, Szelenberger W, Skalski M, Androsiuk W, Piotrowski T, Myszka DM, Moskwa M. Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej. [Psychophysiological correlates of primary insomnia] Psychiatr Pol 2001; 25:583-591
6. Szelenberger W, Soldatos C. Sleep disorders in psychiatric practice. World Psychiatry 2005, 4:186-190
7. Szelenberger W, Niemcewicz S, Dąbrowska AJ. Sleepwalking and night terrors: psychopathological and psychophysiological correlates. Int Rev Psychiatry 2005; 17:263-270
8. Szelenberger W, Piotrowski T, Dąbrowska AJ. Increased prefrontal event-related current density after sleep deprivation. Acta Neurobiol Exp 2005; 65:19-28
9. Prejbisz A, Kabat M, Januszewicz A, Szelenberger W, Piotrowska AJ, Piotrowski W, Piwoński J, Makowiecka-Cieśla M, Widecka K, Patera B, Bieniaszewski L, Narkiewicz K, Tykarski A, Piejko A, Grodzicki T, Czerwieńska B, Więcek A. Characterization of insomnia in patients with essential hypertension. Blood Press 2006; 15:213-219

COLLABORATIONS: