Sleep Disorders Clinic, Medical University of Warsaw

Psychiatry Department

Contact:
Marcin Wojnar
Position:
Professor
Address:
Nowowiejska 27, 00-321
City:
Warsaw
Country:
Poland
Phone:
+48 22 825 12 36
Fax:
+48 22 825 13 15
Contact E-mail:
Research Domain
  • Clinical
  • Basic Human
Keywords
  • Others
  • Learning, Memory, Cognition
  • Sleep and Medical Disorders
  • Epidemiology of Sleep
  • Sleep and Body Functions (Cardio-Respiratory, Thermoregulation/Metabolism, Endocrine)
  • Sleep Physiology-Neurophysiology in Human
  • Biological Rhythms
  • Behavioural Sleep Disorders

Laboratory description

Polysomnography
Loreta


Technical Capabilities and areas of expertise

 


Selected Publications in the 5 past years:

1. Wojnar M., Ilgen M.A., Wojnar J., McCammon R., Valenstein M., Brower K.J. Sleep problems and suicidality in the national comorbidity survey replication. Journal of Psychiatric Research, 2009, 43 (5), 526-531.
2. Jakubczyk A., Wojnar J., Wojnar M., Klimkiewicz A., Brower K.J. Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 2009, 22 (2), 143-159.
3. Wojnar J., Brower K.J., Dopp R., Wojnar M., Emslie G., Rintelmann J., Hoffman R.F., Armitage R.A. Sleep and body mass index in depressed children and healthy controls. Sleep Medicine. 2010, 11 (3), 295-301.
4. Brower K.J., McCammon R.J., Wojnar M., Ilgen M.A., Wojnar J., Valenstein M. Sleep, Sleeping Pills, and Suicidality in the National Comorbidity Survey Replication. Journal of Clinical Psychiatry, 2011, 72(4):515-521.
5. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Fornal- Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Psychiatria Polska 2011 65 (2):
211-221
6. Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Waking EEG in primary insomnia. Acta Neurobiol Exp. 2011;71(3):387-92
7. Brower KJ, Wojnar M, Sliwerska E, Armitage R, Burmeister M. PER3 Polymorphism and Insomnia Severity in Alcohol Dependence. Sleep. 2012; 35(4):571-7.
8. Klimkiewicz A, Bohnert AS, Jakubczyk A, Ilgen MA, Wojnar M, Brower K. The association between insomnia and suicidal thoughts in adults treated for alcohol dependence in Poland. Drug and Alcohol Dependence. 2012; 122(1-2):160-3.
9. Zhabenko N, Wojnar M, Brower KJ. Prevalence and Correlates of Insomnia in a Polish Sample of Alcohol-Dependent Patients. Alcoholism Clinical and Experimental Research. 2012; 36(9):1600-7.
10. Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79


Key Publications of the Laboratory:

1. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Niemcewicz S, Drojewski J. Analysis of complexity of EEG during sleep. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:165-169
2. Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Zdrojewski J, Niemcewicz S. Interhemispheric differences of sleep EEG complexity. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:955-959
Szelenberger W, Skalski M. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. [Epidemiology of sleep disorders in Poland.] W: Z Nowicki, W Szelenberger (red) Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999, s. 57-64
3. Szelenberger W, Niemcewicz S. Severity of insomnia correlates with cognitive impairment. Acta Neurobiol Exp 2000; 60:373
4. Szelenberger W, Niemcewicz S. Event-related current density in primary insomnia. Acta Neurobiol Exp 2001; 61:299-308
5. Niemcewicz S, Szelenberger W, Skalski M, Androsiuk W, Piotrowski T, Myszka DM, Moskwa M. Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej. [Psychophysiological correlates of primary insomnia] Psychiatr Pol 2001; 25:583-591
6. Szelenberger W, Soldatos C. Sleep disorders in psychiatric practice. World Psychiatry 2005, 4:186-190
7. Szelenberger W, Niemcewicz S, Dąbrowska AJ. Sleepwalking and night terrors: psychopathological and psychophysiological correlates. Int Rev Psychiatry 2005; 17:263-270
8. Szelenberger W, Piotrowski T, Dąbrowska AJ. Increased prefrontal event-related current density after sleep deprivation. Acta Neurobiol Exp 2005; 65:19-28
9. Prejbisz A, Kabat M, Januszewicz A, Szelenberger W, Piotrowska AJ, Piotrowski W, Piwoński J, Makowiecka-Cieśla M, Widecka K, Patera B, Bieniaszewski L, Narkiewicz K, Tykarski A, Piejko A, Grodzicki T, Czerwieńska B, Więcek A. Characterization of insomnia in patients with essential hypertension. Blood Press 2006; 15:213-219


Other laboratory Members

Title:  PhD MD

Name:  Piotr Januszko

Email:  piotr.januszko@wp.pl

Title:  PhD MD

Name:  Szymon Niemcewicz

Email:  szymon@psych.waw.pl

Title:  PhD MD

Name:  Dorota Wołyńczyk-Gmaj

Email:  dorkens@gmail.com

Title:  PhD MD

Name:  Michał Skalski

Email:  michal.skalski@wum.edu.pl

Title:  PhD MD

Name:  Anna Justyna Piotrowska

Email:  justyna@psych.waw.pl

Title:  PhD MD

Name:  Waldemar Szelenberger

Email:  wald@psych.waw.pl

Title:  PhD MD

Name:  Tadeusz Piotrowski

Email:  tadek@psych.waw.pl

Title:  PhD

Name:  Małgorzata Fornal-Pawłowska

Position:  psychologist

Email:  m.fornal@wp.pl

Title:  PhD MD

Name:  Sylwia Fudalej

Email:  sylwia-sn@wp.pl

© 2019 European Sleep Research Society. All rights reserved.
X