Slovakian Society of Sleep Medicine (SSSM)

Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny

Foundation Year: 2012
Website: http://www.zdravyspanok.sk/
Email: imucska@gmail.com
Number of Members: 98

Dr. Imrich
Mucska

PRESIDENT